VM 4000
Moduler

MODUL OVERBLIK VM 4000 VEDLIGEHOLDELSESSYSTEM

BASIS

 

Opbyg en træstruktur med alle Jeres grunddata, med mulighed for angivelse af kunder, skibe, afdelinger, grupper, anlæg/komponenter og opgaver.
Inklusiv intern mail/beskeder og håndtering af fejl rapportering
Foretag eftersyn, registrer nedbrud (tid og omkostninger samt materialer), m.m.
Med overbliks vinduet kan du med det samme danne et overblik over igangværende opgaver, opgaver der mangler at blive påbegyndt, m.m...

APP

 

Til iOS/Android tablet eller telefon. Komplet dagsseddel, start og afslut vedligehold opgaver, log arbejder på anlæg, samt tilgange-, afgange- og optælling, fejl rapportering med mere.

STATISTIK

 

Grafisk overblik over udførte opgaver med angivelse af omkostninger, tid, reservedels-forbrug, m.v.
Inkluderer KPI overblik over igangværende og kommende opgaver fordelt på person og kategori.

TIMETÆLLER

 

Registrering af time-tællere fra eksterne enheder (PLC, etc.)

AFGANGE/TILGANGE/OPTÆLLING.

 

Komplet med afgange, tilgange, optælling og intern bestilling. Desuden kan der udskrives labels med stregkoder

INDKØBSORDRER

 

Angivelse af indkøbs-ordrer/rekvisitioner pr. leverandør med mulighed for at angive følgeseddel ved modtagelse og ajourføre priser via faktura.

DAGSSEDDEL

 

Hold styr på hvad hver enkelt medarbejder laver - dokumenter vedligehold opgaver, rengøring, omstilling, øvrige arbejder

SKIB

 

Overlevering, daglig rapport og defekt-system - kontakt os for yderligere information

FEJL RAPPORTERING

 

Erstat de gule sedler og unødige telefonopkald med Fejl Rapportering. Alle med adgang til en PC i netværket kan indrapporter fejl og problemer som modtages direkte i VM4000. Der skal angives en svar besked og tages stilling til hvad der nu vil ske med indrapporteringen - skal der oprettes en arbejds-ordre, er der allerede taget hånd om problemet, m.m. Ingen svigtes og kommunikationen virker begge veje - brugeren som indrapporterede problemet kan følge udviklingen på sine egne meldinger

SPROG

 

Har i brug for flere sprog, så er det muligt at vælge eks. Dansk og Engelsk eller et tredje efter Jeres valg.

ADVISERING

 

Modtag adviseringer på e-mail når en opgave er forfalden til udførelse. Angiv modtager som e-mail gruppe eller enkeltperson på hver opgave hvor der ønskes adviseringer.

NYT MODUL

 

Vi udvikler specifikke moduler tilpasset din virksomhed - kontakt os og hør om mulighederne.

Kontakt os